Bedrijfscommunicatie | Tekstburgh | Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid:
Hoewel alle informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en Tekstburgh Bedrijfscommunicatie deze informatie steeds zo actueel, nauwkeurig en volledig tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. Tekstburgh Bedrijfscommunicatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in de website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden. Van u ontvangen gegevens worden uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt en individuele gegevens zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld. Het bovenstaande is van toepassing op alle pagina’s van de site www.tekstburgh.nl die u thans bekijkt. Door de site te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.