Duurzaamheidscheck bij grote wegenbouwprojecten nuttig

Duurzaamheidscheck bij grote wegenbouwprojecten nuttig

Bij de aanbesteding voor de Oversteek, de brug die in 2014 in Nijmegen in gebruik is genomen, lagen de ambities rond duurzaamheid hoog. Die doelen zijn nauwgezet vertaald in concrete maatregelen en procedures. Nieuw was de systematische en 38 duurzaamheidscriteria omvattende check om vast te stellen in hoeverre die duurzaamheidsdoelen ook feitelijk gerealiseerd waren. Royal HaskoningDHV heeft voor die check een bepaalde methodiek ontwikkeld die hier toegepast is. Hun onafhankelijke oordeel maakte zowel de positieve ervaringen als de aandachtspunten zichtbaar waardoor deze toetsmethode als voorbeeld voor toekomstige bouwprojecten kan dienen en gebruikelijk moet worden, stelt het adviesbureau.

Lees verder:
https://www.tekstburgh.nl/downloads/CROWetcWaalbrugNijmegen2014.pdf