MODIENET Duurzaam, slim en schaalbaar lokale energiesystemen ontwerpen

MODIENET Duurzaam, slim en schaalbaar lokale energiesystemen ontwerpen
“Hoe kunnen we innovaties rond duurzame lokale energieopwekking, beperking van CO₂-uitstoot en van energiekosten meenemen in onze plannen voor een bedrijventerrein? Hoe regelen we dat we zo veel mogelijk van de duurzame en lokaal opgewekte energie ook slim lokaal gebruiken? Hoe voorkomen we dat bij bestaande bedrijventerreinen de netcapaciteit van de netbeheerder onder druk komt te staan en hiermee de leveringszekerheid in gevaar komt?”

Steeds vaker buigen projectontwikkelaars en gemeenten zich over deze actuele energievragen rond bedrijventerreinen. Het intensieve lokale energieverbruik kan hier door een afgewogen planning beter op het soms grillige aanbod van wind- en/of zonne-energie afgestemd worden. Steeds slimmere nettechnologie speelt hierbij een sleutelrol.

Spijtig genoeg komen die innovaties maar zelden tot volle bloei. Samenwerking tussen producenten, transporteurs en gebruikers van energie wordt vaak geremd of geblokkeerd door een woud aan complexe en non-transparante overwegingen die ook nog eens op elkaar inwerken. Dus is er behoefte aan een ontwerpmethode die de talloze overwegingen rond het ontwikkelen van een innovatief lokaal energiesysteem systematisch en toekomstgericht met elkaar in verband brengt. Een systematische allesomvattende aanpak die door alle betrokkenen gemeenschappelijk wordt begrepen en gedragen.

Zo is de MODIENET-methode ontstaan. MODIENET brengt de partijen systematisch en stap voor stap naar een lokale energievoorziening die tot in lengte van jaren duurzaam, slim en economisch rendabel is. De gids is geschreven vanuit een elektriciteitsvoorzieningsperspectief en focust met name op de conceptuele en ontwerpfase voor de ontwikkeling van een energievoorzieningssysteem. MODIENET is de gids om de systeemarchitectuur transparant en grondig in kaart te brengen.